Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nguyên thuộc xã Quảng Lộc trước năm 1975 và xã Quảng Đại trong kháng chiến chống Pháp; trước năm 1945 là đất của tổng An Thành, huyện Quảng Điền; trước nữa là đất của huyện Đan Điền, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa.

Nhà hàng