Nhà hàng

Nhà Hàng Cồn Tộc

Quảng Lợi, Quảng Điền, TT Huế

0234 6277 677

Nhà Hàng Biển Xanh

Thôn Tân Mỹ, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền, Huế

0779 426 994

Nhà Hàng Diễm Tiến

Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Nhà Hàng Đồng Quê

1B Nam Dương, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế