Xã Quảng Lợi đình làng

Đình Thủy Lập

Đình Thủy Lập được xây dựng vào những năm giữa thế kỷ thứ XIX, ngoài chức năng là nơi thờ tự và diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của làng. Đình Thủy Lập còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với sự phát triển của…