Đình làng

Đình Thủy Lập

Đình Thủy Lập được xây dựng vào những năm giữa thế kỷ thứ XIX, ngoài chức năng là nơi thờ tự và diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của làng. Đình Thủy Lập còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với sự phát triển của…

Đình làng Thủ Lễ

Di tích kiến trúc Nghệ thuật Đình làng Thủ Lễ là một di tích có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật, được công nhận là Di tích cấp quốc gia. Đình làng Thủ Lễ hiện ở tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Cũng như bao ngôi đình khác, đình làng Thủ Lễ…