Di tích lịch sử

Địa đạo Quảng Thái

Thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền cách thành phố Huế 50km về hướng Đông Bắc. Tháng 7 năm 1966, sau khi tiêu diệt đồn Nam Giảng, Quảng Thái trở thành căn cứ địa cách mạng, để đáp ứng nhu cầu lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến đấu và sinh hoạt của…

Đền Văn Thánh và Võ Thánh

Làng Thủ Lễ của Sịa có hai đền Văn Thánh và Võ Thánh, đó là một điều mà không phải ở một làng quê nào cũng làm đưọc. Ðất thi thư tạo cho con dân thành đạt trên con đường thi cử và làm quan. Ông Trần Hữu Khác, người làng Thạch Bình, đậu Tiến…

Di tích Lịch sử cách mạng địa điểm tổ chức Hội nghị Nam Dương

Ngày 29/10/2008, di tích địa điểm diễn ra Hội nghị Nam Dương đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh theo Quyết định 2.466/QĐ-UBND Sau khi mặt trận Huế bị vỡ, cuộc kháng chiến chống Pháp tại Thừa Thiên Huế chuyển sang một giai đoạn cực kỳ khó…

Lăng, mộ và miếu thờ Đặng Hữu Phổ

Đặng Hữu Phổ, sinh ngày 29/9 năm Giáp Dần, Tự Đức thứ 7 (tức ngày 19/01/1854) tại làng Bác Vọng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Ông là con trai trưởng của vợ chồng Phò mã Đặng Huy Cát và Công chúa Tĩnh Hòa (con gái thứ 34 của Vua Minh Mạng). Năm 24 tuổi,…