Di tích lịch sử văn hóa Chùa Thiện Khánh

Chùa Thiện Khánh tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những di tích được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 608/QĐ-UBND. Sự hình thành Chùa Thiện Khánh Chùa Thiện Khánh (hay còn gọi là Chùa Bác Vọng…