Làng nghề trồng sen xã Quảng Thái

Quảng Thái có 6,7 ha xâm canh, vùng sâu trũng, nằm cuối hạ nguồn sông Ô lâu, do hệ thống đê điều chưa đảm bảo nên không thể gieo cấy lúa nông nghiệp được phải bỏ hoang nhiều năm. Để khai thác hết tiềm năng đất đai, cây Sen là cây có giá trị kinh tế cao, thích nghi trên chân đất sâu bùn, UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ và giao trách nhiệm cho Trạm Khuyến nông lâm ngư phối hợp với UBND xã Quảng Thái triển khai, thực hiện mô hình trồng sen ở vùng Ô xã Quảng Thái.

Diện tích mô hình: 6,5ha. Trồng ngày 02 tháng 3 năm 2015, lượng giống 2.000 mặt (15 mặt/sào)

Từ khi trồng đến khi thu hoạch lứa đầu tiên khoảng 90 ngày (03/6/2015) và thu hoạch kéo dài khoảng 60 ngày.

Với diện tích 6,5 ha, hiện nay đã thu hoạch được 13 tấn, giá bán bình quân 22.000 đồng/kg (giá cao nhất đầu vụ 40.000 đồng/kg). Giá trị sản lượng thu được 286.000.000 đồng. Giá trị sản lượng trên 1 ha đạt 75,533 triệu đồng. Ước tính nếu thu hoạch xong, sản lượng đạt khoảng 19 tấn, giá trị sản lượng thu được 418.000.000 đồng. Giá trị sản lượng trên ha canh tác đạt 64,3 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Tuấn kiểm tra mô hình

  Anh Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc HTXNN Tam Giang, đồng thời là người thực hiện mô hình cho biết:  Mặc dù kinh phí đầu tư ban đầu cao, nhất là công lao động thu hái, tách hạt nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Với chi phí 209,03 triệu đồng trên 6,5 ha, thu được 418 triệu đồng, lợi nhuận mang lại 153,62 triệu đồng và thu nhập đạt 261,17 triệu đồng.

Như vậy, Sen là cây dễ trồng, trồng trên các chân đất ngập úng không gieo cấy lúa được. Thời gian thu hoạch thường xuyên, rãi vụ, tận dụng được công lao động nông nhàn. Giá bán và đầu ra tương đối ổn định (sản phẩm bán tại nhà không phải mang đi tiêu thụ).

Tuy nhiên, trồng sen cũng cần lưu ý: Cây sen thường hay bị ảnh hưởng với nước lũ (nước bạc), đồng thời thích hợp với nước tù động nên cần phải có đê, đập chắc chắn, ổn định.

Không nên trồng chuyên canh sen, cứ trồng sen 1-2 năm chuyển sang cấy lúa rồi tiếp tục trồng sen lại khi đó mới cho năng suất cao.

Trên cơ sở kết quả bước đầu, đề nghị các xã, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện cần khảo sát, quy hoạch những vùng ruộng sâu trũng gieo cấy lúa bấp bênh, hiệu quả thấp chuyển sang trồng sen để nâng cao hiệu quả sản xuất và tận dụng tối đa nguồn quỹ đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *