Xã Quảng Thọ một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Quảng Điền. Trong 5 năm qua, nhân dân địa phương đã chuyển đổi khoảng 40 ha đất trồng lúa có năng suất thấp sang trồng rau má, trồng hoa và các loại cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao hơn như: lạc, ngô, kê, hoa cúc… Điển hình là mô hình trồng rau má theo tiêu chuẩn Vietgap, hiện nay diện tích hơn 40 ha, thị trường tiêu thụ là nhà máy sơ chế trà rau má của HTX Quảng Thọ 2 và các tỉnh khác…

Lễ hội

Lưu trú

Nhà hàng