Quảng Thái là 1 xã của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Việt Nam. Xã có tổng số diện tích theo km2 18,24 km², Tổng số dân vào năm 1999 là 4809 người, mật độ dân số tương ứng 264 người/km². Xã quảng thái gồm 8 thôn gồm: Đông Hồ, Đông Cao, Nam Giảng, Trằm Ngang, Trung Kiều, Lai Hà, Tây Hoàng, Trung Làng.

Di tích lịch sử

Lễ hội

Lưu trú

Nhà hàng