Xã Quảng Phước có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, được nhân dân lưu truyền gìn giữ và không ngừng phát huy. Có hệ thống kiến trúc cổ như: Nhà thờ họ, nhánh, đình làng điển hình là đình làng Thủ Lễ, Miếu thờ Huyền Trân công chúa được Bộ văn hóa thông tin công nhận di tích văn hóa lịch sử. Là vùng đất nằm cuối hạ lưu sông Bồ, có lợi thế về đi lại giao lưu buôn bán giữa các vùng lân cận bằng đường thủy. Điều kiện phát triển các môn thể thao truyền thống như: Đua thuyền, võ, vật, kéo co. Các làn điệu dân ca như: Hò ba trạo, hò giã gạo, múa bông.

Di tích lịch sử

Làng nghề

Lưu trú

Nhà hàng