Quảng Ngạn là 1 xã của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Việt Nam. Gồm 8 thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn Vĩnh Tân, thôn Thủy An, Thôn Tây Hải, thôn Tân Mĩ, thôn BC. Quảng Ngạn được hình thành từ năm 1983 sau khi phân chia địa giới hành chính xã Quảng Ngạn củ thành 02 xã Quảng Ngạn và Quảng Công. Xã Quảng Ngạn được chia thành 03 vùng khác nhau gồm vùng nông nghiệp, vùng đầm phá và vùng biển.

Nhà hàng