Trước đây, người dân ở xã vùng biển Quảng Công, huyện Quảng Điền chủ yếu nuôi trồng thủy sản dựa vào nuôi tôm, nhưng do nuôi tôm thất bại liên tiếp đã gây khó khăn cho bà con ngư dân. Trước tình hình trên, trong 5 năm trở lại đây, thực hiện chủ trương đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi trồng thủy sản, xã Quảng Công đã vận động bà con ngư dân chuyển đổi đối tượng và phương thức nuôi sang nuôi xen ghép các đối tượng tôm, cá, cua. Trong đó chú trọng nuôi các đối tượng cá đặc sản như: cá kình, cá dìa, cá nâu…

Di tích lịch sử

Lễ hội

Lưu trú

Nhà hàng