Xã Quảng An được hình thành từ năm 1983, sau khi phân chia địa giới hành chính xã Quảng Lộc (cũ ) thành 2 xã Quảng An và Quảng Thành. Xã hiện có 05 thôn dân cư sống trải dài theo 2 bờ sông Bồ, ven phá Tam Giang và một bộ phận sống dọc đường tỉnh lộ 4B. . Xã có truyền thống Cách mạng kiên cường nên đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Nhà hàng